SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2016

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

 
Flag Counter

KaH č. 4/2016 - 2. kolo
(uzávěrka: 16. března 2016 - rozhodující je datum razítka nebo mailu)

V tomto kole začíná na prázdné hrací desce i druhá letošní partie. Nejprve použijte první zásobník. Z jeho písmen sestavíte nějaké slovo, položíte na desku a zásobník i se zbylými písmenky odložíte. Pro další slovo vezmete druhý zásobník, napojíte svůj tah na již položená písmena na desce a zase celý zásobník se zbylými písmenky odložíte. Takto postupně provedete všechny tři tahy. Do třetího zásobníku si vyberte libovolná písmena ze sáčku (ne z odložených zásobníků). Písmena volitelného zásobníku pak uveďte ve svém řešení. Zásobníky musíte použít v daném pořadí!

K uvádění souřadnic používejte osvědčený způsob: pro pozici prvního písmena položeného slova při položení ve svislém směru je dříve uvedeno označení sloupce, při vodorovném směru je dříve uvedeno označení řádku. Před odesláním si ještě řešení pečlivě zkontrolujte a posílejte jen jedno své řešení.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8               ??               8
9                               9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro 2. kolo:

1.

A1

Á2

Č4

Í2

M2

N1

Z2


2.

A1

A1

A1

A1

Á2

B3

B3


3.

??

??

??

??

??

??

??


ZPRÁVA O 2. KOLE

 

 

VÝSLEDKY 2. KOLA

 

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1. AÁČÍMNZ        
2. AAAAÁBB        
3. ???????        

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8               ??               8
9                               9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O