SCRABBLE Ben            


Křížovka a hádanka

2016

Každý sám

TOPlist


Flag Counter


KaH 2016 - 3. partie

Třetí partie (hraješ sám) bude probíhat po celý rok, za stejných podmínek jako v roce 2015 (snažíme se v každém kole získat co nejvíce bodů, soutěž se nebude dohrávat). V každém sudém čísle KaH bude uveřejněn jeden zásobník, do něhož si místo otazníků doplníte použitelné samohlásky. Řešení (položené slovo i s pozicí a body) mi v zadaném termínu zašlete a sami si rozehranou partii archivujte, slovo z dalšího zadaného zásobníku si budete pokládat na své řešení a partii si sami dohrajete.

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8         H2 R1 A1 J2 E1 Š4           8
9             S1 Á2 M2             9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

zásobníky pro zahájení:

H2

R1

A1

J2

E1

Š4

 

S1

Á2

M2        

Třetí partii zahájíme všichni stejně: HRAJEŠ - 8E; SÁM - 9G. Počáteční stav každého je 42 bodů.

 

zásobník pro 1. kolo:

M2

T1 V1 ?0 ? ? ?
? = samohláska;

uzávěrka kola: 17. února 2016

 

zásobník pro 2. kolo:

K1 L1 N1 V1 ?? ?? ??
? = samohláska;

uzávěrka kola: 16. března

 

zásobník pro 3. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 4. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 5. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 6. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 7. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 8. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 9. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 10. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 11. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 12. kolo:

??            

uzávěrka kola:

 

zásobník pro 13. kolo:

??

           

uzávěrka kola:

 

VÍTĚZNÉ ŘEŠENÍ

TAH ZÁSOBNÍK POLOŽENO POZICE BODY CELKEM
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          

 

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                               2
3                               3
4                               4
5                               5
6                               6
7                               7
8               ??               8
9                               9
10                               10
11                               11
12                               12
13                               13
14                               14
15                               15
  A B C D E F G H I J K L M N O