SCRABBLE Ben            


Kamenice

Maxiscrabble

Rekordy

TOPlist

 

 

 


MAXISCRABBLE

   Pro zmírnění určité nespravedlnosti, kdy jednomu hráči chodí jedno pěkné písmenko za druhým, zatímco druhý hráč dostává do zásobníku písmena, z nichž lze stěží sestavit nějaký dvoj, či trojpísmenný výraz, se začaly hledat další způsoby hry. Jednou z možností je maxiscrabble. Hraje se na větší desce a každý hráč má vlastní sáček se 100 písmeny. Oba hráči tedy mají stejná písmena a nemohou se na ně vymlouvat. Je to spravedlivější, ale stále ještě ne úplně, neboť někomu mohou přijít i tak písmena v nevhodný okamžik (nejspravedlivější variantou je opisovaný scrabble). Tento typ hry není "oficiální" a hraje se jen pro zpestření. Ani desky pro hru nejsou jednotné. Naše stará deska nám už nevyhovovala. Hrajeme spíše "společensky" než "sportovně", při hře ve čtyřech se deska brzo zaplnila a hru nebylo možné dohrát. Proto jsme si udělali novou, větší (2008). Jsou to vlastně spojené čtyři desky dohromady s drobnými úpravami prémiových políček. Hra na této desce má ve statistikách kód 4MAX (číslo znamená počet hráčů).


A B C D Ď E F G H I J K L M N Ň O P Q R S T Ť U V W X Y Z  
1 3S     2P       3S       2P     3S     2P       3S       2P     3S 1
2   2S       3P       3P       3P   3P       3P       3P       2S   2
3     2S       2P   2P       2P       2P       2P   2P       2S     3
4 2P     2S       2P       2S     2P     2S       2P       2S     2P 4
5         2S           2S               2S           2S         5
6   3P       3P       3P       3P   3P       3P       3P       3P   6
7     2P       2P   2P       2P       2P       2P   2P       2P     7
8 3S     2P       3S     2P       3S       2P     3S       2P     3S 8
9     2P       2P   2S       3P       3P       2S   2P       2P     9
10   3P       3P       2S       2P   2P       2S       3P       3P   10
11         2S     2P     2S       2P       2S     2P     2S         11
12 2P     2S               2S           2S               2S     2P 12
13     2P       2P   3P       3P       3P       3P   2P       2P     13
14   3P       3P       2P       2P   2P       2P       3P       3P   14
15 3S     2P       3S     2P       2S       2P     3S       2P     3S 15
16   3P       3P       2P       2P   2P       2P       3P       3P   16
17     2P       2P   3P       3P       3P       3P   2P       2P     17
18 2P     2S               2S           2S               2S     2P 18
19         2S     2P     2S       2P       2S     2P     2S         19
20   3P       3P       2S       2P   2P       2S       3P       3P   20
21     2P       2P   2S       3P       3P       2S   2P       2P     21
22 3S     2P       3S     2P       3S       2P     3S       2P     3S 22
23     2P       2P   2P       2P       2P       2P   2P       2P     23
24   3P       3P       3P       3P   3P       3P       3P       3P   24
25         2S           2S               2S           2S         25
26 2P     2S       2P       2S     2P     2S       2P       2S     2P 26
27     2S       2P   2P       2P       2P       2P   2P       2S     27
28   2S       3P       3P       3P   3P       3P       3P       2S   28
29 3S     2P       3S       2P     3S     2P       3S       2P     3S 29

A B C D Ď E F G H I J K L M N Ň O P Q R S T Ť U V W X Y Z  


Stará deska  - hra na ní je ve statistikách označována MAX4 nebo MAX3. Na této desce ještě hrajeme ve dvou (MAXI).

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  

1

3S     2P     3S     2P   2P     3S     2P     3S

1

2   2S     3P     2S     3P     2S     3P     2S   2
3     2S     2P     2P       2P     2P     2S     3
4 2P     3S     2P       3S       2P     3S     2P 4
5   3P     2S       3P       3P       2S     3P   5
6     2P     2S       2P   2P       2S     2P     6
7 3S     2P     2S       2P       2S     2P     3S 7
8   2S           2S           2S           2S   8
9     2P   3P       3P       3P       3P   2P     9
10 2P         2P       2P   2P       2P         2P 10
11   3P   3S     2P       2S       2P     3S   3P   11
12 2P         2P       2P   2P       2P         2P 12
13     2P   3P       3P       3P       3P   2P     13
14   2S           2S           2S           2S   14
15 3S     2P     2S       2P       2S     2P     3S 15
16     2P     2S       2P   2P       2S     2P     16
17   3P     2S       3P       3P       2S     3P   17
18 2P     3S     2P       3S       2P     3S     2P 18
19     2S     2P     2P       2P     2P     2S     19
20   2S     3P     2S     3P     2S     3P     2S   20
21 3S     2P     3S     2P   2P     3S     2P     3S 21
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  

2S = DVOJNÁSOBNÁ HODNOTA SLOVA
3S = TROJNÁSOBNÁ HODNOTA SLOVA
2P = DVOJNÁSOBNÁ HODNOTA PÍSMENA
3P = TROJNÁSOBNÁ HODNOTA PÍSMENA

  Způsob hry je stejný jako v "normálním" scrabblu. Přesto se několik odlišností muselo zpracovat a stanovit do pravidel. Zde jsou ty naše, upravené po prvním turnaji:

- Každý hráč má vlastní sáček se 100 písmeny. Není to podmínkou, ale pro snadnější roztřídění písmen po hře je lepší, použije li se starý (černá písmena) a nový (zelená písmena) typ hracích kamenů. V tom případě se však losem určí, kdo jaké bude mít.

- Na turnaji se partie hraje 90 minut, plus dva tahy dohrávky; poslední kolo se dohrává do vyčerpání písmen. Na našem scrabblu při čaji partie dohráváme. 

- Konec hry. Partie se může nejčastěji dohrát těmito způsoby:

1) jeden z hráčů hru uzavře (v zásobníku ani v sáčku už nemá žádné písmeno) ještě před uplynutím vymezeného času na partii. V tom případě si připočítá body za všechna zbylá písmena soupeře (zásobník i sáček).

2) hru ukončí časový limit. Zde může nastat více možností:
a) jeden hráč hru zavře a v zásobníku ani v sáčku mu nezbylo žádné písmeno - připočítá si body za soupeřova písmena v zásobníku i v sáčku (stejné jako v dohrávce před limitem);
b) jednomu hráči se podaří položit v posledním tahu všechna písmena ze zásobníku, ale v sáčku ještě několik písmen má - připočítá si body za soupeřova písmena v zásobníku, zbudou-li mu tam nějaká (může se totiž stát, že i jemu se v dohrávce podaří vyprázdnit posledním tahem zásobník - to by si pak nikdo nic neodečítal).
c) oběma hráčům po dohrávce zbudou v zásobníku nějaká písmena - každý si odečte hodnotu svých písmen v zásobníku.

   Všechno ostatní by mělo být stejné (začínající hráč, přípustnost slov, atd...). Zjistíme-li případné nesrovnalosti, stanovíme nápravu a informace zde doplním.

 

odkud přišli návštěvníci stránky od 14. 1. 2009
free counters