SCRABBLE Ben            


Kamenice

Kde to je?

Turnaje

Citoslovce

GP

Žebříček

Rekordy

Soutěž ve Zpravodaji

Maxiscrabble

Opisovaný scrabble

(Fotogalerie)

Okolí

(Okolí ve fotografii)

(Příběhy starého poustevníka)

TOPlist

 

 

 


OPISOVANÝ SCRABBLE

(doplňováno a upravováno průběžně)

   Toto je nejspravedlivější forma scrabblu. Vymyslel ho Belgičan Hyppolit Wouters. Hrací deska a vylosovaná písmena jsou pro všechny hráče stejná. Všichni hráči tak mají zcela stejné možnosti. Z vylosovaných písmen má každý za úkol sestavit slovo, za které se dá získat co nejvíce bodů. Zde se neuplatní žádná taktika. Musí se najít nejhodnotnější slovo.

   Základní pravidla pro hru jsou stejná (přípustnost slov, hodnocení tahu, atd…). Pro písemnou formu hry se však muselo několik nových věcí do pravidel přidat. Turnaj lze odehrát dvěma způsoby, které časem vyzkoušíme. Buď se vždy položí nejlepší slovo které utvořili sami hráči; nebo je celý turnaj "předlosován" počítačem – v tomto případě se pokládá „počítačové“ slovo i kdyby některý z hráčů položil lepší.

Tah začíná vylosováním písmen, jejich oznámením a spuštěním časomíry

- pro první 2 tahy musí být vždy minimálně dvě souhlásky/samohlásky – žolík se dá počítat za obojí;

- když z vylosovaných písmen nikdo nesestaví žádné slovo, mění se všechna písmen (je-li to možné)

- když ani v následujícím tahu po výměně písmen nikdo nepoloží žádné slovo, hra končí (dva nulové tahy za sebou).

Na tah jsou tři minuty.

- během nich musí každý hráč na lísteček napsat pokládané slovo, jeho pozici, směr a počet bodů podle instrukcí před zahájením. Vše musí stihnout dřív, než dozní poslední zvukový signál hodin. Po odeznění zvukového signálu musí každý soutěžící položit tužku a zvednout ruku s lístečkem. Kdo toto nestihne, má za takový tah 0 bodů (je dobré začít zapisovat svůj tah nejpozději při zvukovém znamení 30 vteřin před koncem tahu).

- žolík musí být označen!

- výměna žolíka musí být označena!

- nebude-li uveden směr, vychází se z pravidla že když je:
 dříve uvedení řádku – jedná se o vodorovný směr;
 dříve uvedení sloupce – jedná se o svislý směr.

V každém tahu obdrží každý hráč body za jím utvořená slova.

- při uvedení vyšší bodové hodnoty než je skutečná, hráč neobdrží žádné body;

- při uvedení nižší hodnoty, hráč obdrží nahlášenou hodnotu.

Na hrací desku se pokládá nejlepší (s nejvyšší bodovou hodnotou) platné slovo ze všech utvořených.

- při rovnosti bodů u více slov se pokládá takové, které umožňuje (dle vedoucího soutěže) lepší rozvinutí hry; zpravidla to bývá nejdelší slovo

Neplatné tahy:

- zapisování na lísteček po odeznění zvukového signálu, který ukončil tah

- lístečky, na kterých bude scházet jakýkoliv požadovaný údaj (správné číslo tahu; položené slovo; pozice slova; bodová hodnota slova; neoznačený žolík; neoznačená výměna žolíka; nečitelný zápis)

- lístečky, na kterých bude napsáno více než jedno slovo (zapisuje se jen pokládané slovo a žádná jiná, nově vzniklá ne!)

- napsání více bodů než je správný počet

Turnaj je rozdělen na tři třetiny. V první a druhé proběhne 10 tahů (nejlepší slovo posledního tahu bude oznámeno vždy při zahájení následující třetiny), ve třetí třetině se partie dohraje. Partie končí položením posledního písmena na desku nebo dvěma „nulovými“ tahy po sobě.

Po skončení turnaje budou všechny tahy vyhodnoceny a nejdříve budou oznámeny neuznané tahy k případným reklamacím. Poté bude vyhlášeno konečné pořadí. Kdo získá za své tahy celkem nejvíce bodů, stane se vítězem turnaje. 

Při rovnosti bodů v konečném pořadí bude "pomocným kritériem" nejlepší tah (případně druhý, třetí, atd...).

 

odkud přišli návštěvníci stránky od 14. 1. 2009
free counters