SCRABBLE Ben            


Kamenice

2014-2015

Rekordy

Pohár scrabblové všestrannosti

Scrabblové varianty

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

TOPlist

 

Flag Counter

 

 
ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

9. září 2014
Dnes jste tu měli najít informace o zahájení činnosti scrabblového kroužku v novém školním roce. Žádné se tu ale už neobjeví. V průběhu prázdnin jsem se totiž dostal do sporu s Lubomírem Herzou ohledně mých scrabblových aktivit a webových stránek. Bohužel jsme si věc nedokázali vysvětlit a pochopit se. L. Herza však po útocích na mne začal útočit na třetí stranu - na školu. Tím se pro mne tento spor, do té doby osobní, dostal do úplně jiné roviny. Tento jeho krok odsuzuji, považuji ho za velmi podlý a zbabělý, ale každý jsme holt nějaký. Je špatné, když jeden člověk plný zloby a nenávisti zaútočí i na jiné a zkazí tak zábavu ostatním. Takových lidí mi je sice líto, protože je musí něco hodně trápit, ale nemůžu připustit, aby si lidé tohoto typu vybíjeli svoji zlost na škole. Z tohoto důvodu jsem ve škole ukončil své scrabblové aktivity. Už tu tedy neobjevím žádnou scrabblovou naději, ale s tím se nedá nic dělat.

Pokusím se přenést scrabblovou aktivitu do Všedobrovic a byl bych rád, kdyby si tam našli cestu i další příznivci scrabblu. Po dvanácti letech, kdy se tu se střídavým zájmem věnovalo hře několik dětí, z nichž některé dosáhly pěkných úspěchů i na akcích mimo školu - Deskohraní a Mistrovství republiky - tu tak kvůli jednomu nešťastnému člověku skončil scrabblový kroužek.

Ještě jednou touto cestou děkuji všem ženám, které se tu za dobu mého působení vystřídaly ve funkcích ředitelky a vedoucí komunitního centra za jejich vstřícnost, ochotu a podporu scrabblu.

Informace o 3. ročníku Poháru scrabblové všestrannosti můžete najít na stránce věnované jen jemu. Tam se dozvíte: zda se bude konat, jak bude probíhat a kde se bude hrát.

 

⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅ ⚅

Tento školní scrabblový rok bude zahájen 9. září 2014, kdy se podle školního rozvrhu hodin upřesní hrací den ve škole. Bude-li vůbec o scrabble zájem, protože ten tu už v závěru školního roku 2013 - 2014 nebyl. Ti, kteří už nechodí do školy, se mohou zapojit do "Domácích partií" nebo do sobotních her 3. ročníku "Poháru scrabblové všestrannosti".