SCRABBLE Ben            


Kamenice

Scrabble při čaji

Domácí pravidla

2012

2011

2010

2009

2008

2007

TOPlist


free counters

 

 

 

DOMÁCÍ PRAVIDLA

   Scrabble hrajeme pro radost ze hry, a nebaví nás žádné velké taktizování a blokování hry. Je to pro nás spíše "společenská" než "sportovní" hra. Proto máme poněkud volnější pravidla. Základ pravidel je samozřejmě stejný, ale máme tyto výjimky od přísných soutěžních pravidel:
- hrajeme bez hodin, když první dvojice partii dohraje, ostatní pak mají dva tahy na dohrávku své partie.
- hru začíná ten, kdo může položit delší slovo. Mají-li oba hráči stejně dlouhé, začíná ten, kdo za slovo získá více bodů.
- měníme žolíky
- používáme citoslovce
- připravujeme "Domácí slovník", který si sami tvoříme
- zápis partie si dělá každý podle svého uvážení. Důležité však je, aby se soupeři na konečném výsledku shodli
- zvyšujeme počet povolených slovníků, do kterých můžeme během partie nahlížet

   Základním smyslem hry je především pohrát si s jazykem, s jeho bohatou slovní zásobou, a tyto možnosti k tomu také přispívají:

   VÝMĚNA ŽOLÍKA. Je povolena výměna žolíka. Aby je však někdo „nesyslil“ v zásobníku, tak od prvního vyložení musí už na desce zůstat! Je možné vyměnit i oba žolíky (či více při maxiscrabblu) najednou; za stejných podmínek, to znamená, že budou v tomtéž tahu použity! Počet výměn není omezen! Teoreticky by mohla proběhnout výměna v každém tahu. Odstraní se tak částečná „nespravedlnost“, kdy si oba žolíky vytáhne jeden hráč. Výměna zpestří a oživí hru; umožní také častěji dohrát partii bez odpisu obou hráčů.

   CITOSLOVCE. Obohacují jazyk a je hodně hráčů, kterým citoslovce ve hře scházejí. Především jsou ale už stanoveny slovníky, ve kterých se mohou slova ověřovat (Prameny)! Určitě jsou v „normální“ řeči používanější (a také hezčí) slova ACH, AHOJ, ŽBLUŇK a jiná, než XU a další podobná. Odpůrci citoslovcí samozřejmě najdou opak. Jistě, taková slova najdeme v každé kategorii a neubráníme se jim. Mě však nepřipadá správné, ochudit hru o tuto možnost.

   DOMÁCÍ SLOVNÍK. K již přidanému pramenu (1. 9. 2006 - Citoslovce živočichů) přidáváme další – „Domácí slovník“ (od 1. 1. 2010). Není to však žádná nová myšlenka. Oprašuji jen jednu z myšlenek po vzniku asociace, kdy i toto bylo v našich představách. Vznikl tu na podnět dotazů typu: „A proč tohle slovo neplatí?“ Budou do něj tedy zařazena různá slova na podnět našich hráčů. Kdokoli může navrhnout jakékoli slovo, které není v oficiálních pramenech ČAS, ale podle názoru navrhovatele by mělo být pro hru uznáno. Samozřejmě musí podat zdůvodnění a vysvětlení, co navrhované slovo znamená, a doložit ho! Navrhovaná slova budou schvalovat pravidelní účastníci našeho hraní při čaji. Ti rozhodnou o zařazení slova do našeho slovníku. Každé navrhované slovo (v základním tvaru) se bude projednávat samostatně. K jeho schválení bude nutná ¾ shoda „domácí poroty“. Po odsouhlasení základního tvaru slova budou do domácího slovníku doplněny všechny jeho odvozeniny. Může se však stát, že na nějaký tvar zapomeneme, nebo že ho utvoříme špatně. Proto nám všechny zjištěné nedostatky Domácího slovníku oznamte, abychom je mohli odstranit.

DALŠÍ PRAMENY. Pro naši hru jsme povolili 26. 11. 2011 další slovníky, které jsou v elektronické verzi, takže vyhledání platného slova je rychlé. Jsou to: Velký křížovkářský slovník, Český etymologický slovník a Technický slovník naučný.

SOUTĚŽNÍ HRANÍ. Při soutěžním hraní, kdy měříme čas scrabblovými hodinami, na rozdíl od Soutěžního řádu, při opuštění místa u stolu jedním hráčem za něj přijde ke stolu rozhodčí. Ten však pouze za nepřítomného hráče po uplynutí jeho času spustí hodiny hráči, který u stolu zůstal, aby ten mohl hrát. SŘ totiž při delší než dvouminutové nepřítomnosti jednoho z hráčů brání (!) tomu druhému ve hře.