SCRABBLE Ben            


Kamenice

Kde to je?

Pohár scrabblové všestrannosti

Rekordy historické

Rekordy poháru

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

Scrabblové varianty

Maxiscrabble

Opisovaný scrabble

Domácí pravidla

Citoslovce


TOPlist

 

Flag Counter

 

 

POHÁR SCRABBLOVÉ VŠESTRANNOSTI
3. ročník (2014 - 2015)

   Také ve druhém ročníku této soutěže se mi podařilo zjistit několik nedostatků, které jsou poučením pro zlepšení tohoto ročníku. Můžete se tedy zapojit do třetího ročníku. Opět jsou plánovány čtyři hrací dny pro variantu, po které bude následovat "malý" turnaj a dva hrací dny jen pro scrabble - jednou "maxi" a jednou "normální". Při menším počtu účastníků však může být během jednoho hracího dne (10:00 - 16:00) odehráno více variant! Aktualizace termínů pro jednotlivá kola viz níže!

Hodnocení celé soutěže. Živě hrané soutěže a turnaje mají kapacitu 16 účastníků, přednost mají přihlášení. Přihlášky se přijímají až po potvrzení plánovaného termínu! Uzávěrka přihlášek je vždy v neděli před konáním turnaje ve 24:00! Startovné za každý hrací den je 0 až 200 Kč, bez ohledu na to, kolik her a variant se bude hrát. Startovné neplatí včas přihlášené děti a junioři do 18 let a včas přihlášení "domácí" soutěžící, 100 Kč zaplatí ostatní včas přihlášení, 200 Kč zaplatí všichni ti, kteří si přijdou zahrát bez přihlášení a bude-li ještě volné místo. Startovné bude použito na vybavení klubu (obnova her, hodin, partiáře, apod...).

"Domácí úkol" může řešit libovolný počet zájemců, bodováno však bude prvních 16 míst (100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 1). Body z "živých" i "domácích" soutěží se budou v průběhu školního roku sčítat a tento součet určí konečné celkové pořadí. Při rovnosti bodů je lepší školák, dále pak rozhoduje nejvyšší bodový zisk v některé hře. Při shodném zisku rozhoduje druhý, třetí, atd., nejvyšší bodový zisk. Pokud by i toto bylo shodné, je rozhodující kdo získal nejvyšší bodový zisk dříve. Ve variantách se uznávají slova podle scrabblového slovníku Novex, pouze v přímé hře soupeřů na deskách hrajeme podle "domácích pravidel".

Také letos bude domácím úkolem "domácí partie". Každé druhé úterý budou zveřejněny dva zásobníky pro jedno kolo partie, v každém kole se udělá "dvoutah". Přes prázdniny se hrát nebude. Uzávěrka kola je mailem v následující neděli po zveřejnění zásobníků ve 24:00. Odehrají se dvě partie, v každém pololetí jedna, dohrávka každé pak bude samostatně upřesněna. Pozor, hraje se na původních deskách, ty nové mají prohozené označení řádků a sloupců! Při rovnosti bodů po posledním tahu (což sice nepředpokládám, ale pro jistotu to určuji) je druhým kritériem nejlepší (příp. druhý, třetí, atd.) platný tah.

Upřesnění, kdo je považován za domácí - ti, kteří žijí v obci Kamenice (všechny osady) a ti, kteří prošli kamenickou školou (jako žáci i učitelé).
Po změně místa konání turnajů jsou za domácí považováni i pravidelní návštěvníci Klubu her ve Všedobrovicích.

 

Hrací dny jednotlivých kol, která se odehrají ve Všedobrovicích!
09. 09. 2014 - zahájení 1. domácí partie;
25. 10. 2014 - 1. kolo; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 19.10. ve 24:00; přihlášeni: 4; účast: 7;
06. 12. 2014 - 2. kolo; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 30.11. ve 24:00; přihlášeni: 1; účast: 1;
31. 01. 2015 - 3. kolo; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 25.01. ve 24:00; přihlášeni: 5; účast: 5;
10. 02. 2015 - plánované zahájení 2. domácí partie;
28. 03. 2015 - 4. kolo; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 22.03. ve 24:00; přihlášeni: 3; účast: 6;
09. 05. 2015 - 5. kolo; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 03.05. ve 24:00; přihlášeni: 3; účast: 3;
20. 06. 2015 - 6. kolo; změna termínu: 06. 06. 2015; potvrzeno; uzávěrka přihlášek 31.05. ve 24:00; přihlášeni 4; účast: 4;

 

6. června - Pohár scrabblové všestrannosti - 6. kolo

      opis tur 4zás tur výb 1. DP maxi přid turn pok tur výb komb 2. DP scrabble
1 1040 Martina KMJEČOVÁ 100 100         100 80 100 90 100 100 100 80 90
2 1010 Radovan ZÍTKO 90 60 100 100 100 90 80 100 90         100 100
3 760 Helena KMJEČOVÁ 60 50         60 60 70 80 80 80 80 70 70
4 490 Adéla RICHTEROVÁ 70 90       70 90 90 80            
5 370 Andrea BLAHOVSKÁ                   100 90 90 90    
6 350 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80         100               90 80
7 300 Pavel ZÍTKO 50 70         70 50 60            
8 125 Jiří RICHTER 45 80                          
9 120 Kateřina KOHLOVÁ               70 50            
10 80 Iva VESELÁ           80                  

 

2. DOMÁCÍ PARTIE

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 B3 I1 O1 S1 F5 É3 R1 U2     P1       V1 1
2 O1           O1       Ř4       Ř4 2
3 U2 C2 H2 O1 P1 I1 V1 Š0 Í2   E1       A1 3
4 C2       E0   N1       D1   P1 Í2 Ď8 4
5 H2       S1 N1 Ě3 Ž4 N1 Ě3 J2 Š4 Í2   U2 5
6 Á2         Ó7         E1       J2 6
7 T1         M2     R1   T1       E1 7
8 E1       S1 Y1 Ť7 T1 E1   É3       Š4 8
9                 X10             9
10         Ú5 V1 A1 L1 Ů4   O1         10
11         Z2           G5         11
12 K1 L1 A1 D1 I1 N1 Á2 M2 12
13   Č4 I1 L1 Ý4           R1         13
14         C2           K1         14
15 Z2 K1 A1 Ň6 H2 A1 N1 Ý4     Y2         15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

V osmém kole bylo teoreticky možné položit čtyři prémie. Dvěma soutěžícím se podařilo najít tři. V nejlepším řešení bodovala slova CHOPIVŠÍ, BOUCHÁTE, PŘEDJETÉ a PES.

 

19. května - 8. kolo 2. domácí partie
V sedmém kole bodovala slova KLADINÁM a OGÁRKY.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 31. 5. 2015 ve 24:00.

V osmém kole partii dohrajeme. Zbylo ještě 30 písmen, 28 z nich si podle vlastního uvážení rozložte do čtyř zásobníků. Z písmen v každém zásobníku pak položíte jedno slovo - celkem to tedy budou 4 tahy.

zásobníky pro 8. kolo

1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
2 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
4 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

 

9. května - Pohár scrabblové všestrannosti - 5. kolo

      opis tur 4zás tur výb 1. DP maxi přid turn pok tur výb komb 2. DP scrabble
1 870 Martina KMJEČOVÁ 100 100         100 80 100 90 100 100 100
2 810 Radovan ZÍTKO 90 60 100 100 100 90 80 100 90            
3 620 Helena KMJEČOVÁ 60 50         60 60 70 80 80 80 80    
4 490 Adéla RICHTEROVÁ 70 90       70 90 90 80            
5 370 Andrea BLAHOVSKÁ                   100 90 90 90    
6 300 Pavel ZÍTKO 50 70         70 50 60            
7 180 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80         100                  
8 125 Jiří RICHTER 45 80                          
9 120 Kateřina KOHLOVÁ               70 50            
10 80 Iva VESELÁ           80                  

 

5. května - 7. kolo 2. domácí partie
V šestém kole bodovala slova ROVNĚ a BIOSFÉRU.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 17. 5. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 7. kolo

1 A1 Á2 D1 I1 L1 M2 N1
2 É3 G5 K1 O1 R1 V1 Y2

 

21. dubna - 6. kolo 2. domácí partie
V pátém kole bodovala slova PÍĎ a VŘAĎUJEŠ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 3. 5. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 6. kolo

1 A1 D1 I1 N1 O1 R1 V1
2 B3 É3 F5 I1 O1 S1 U2

 

7. dubna - 5. kolo 2. domácí partie
Ve čtvrtém kole bodovala slova NÓMY a NĚŽNĚJŠÍ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 19. 4. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 5. kolo

1 A1 D1 Ď8 Í2 O1 P1 R1
2 A1 E1 J2 Ř4 Š4 U2 V1

 

28. března - Pohár scrabblové všestrannosti - 4. kolo

      opisovaný turnaj zásobníky turnaj výbušný 1. DP maxi přidávky turnaj poker turnaj 2. DP scrabble
1 810 Radovan ZÍTKO 90 60 100 100 100 90 80 100 90
2 490 Adéla RICHTEROVÁ 70 90       70 90 90 80        
3 480 Martina KMJEČOVÁ 100 100         100 80 100        
4 300 Helena KMJEČOVÁ 60 50         60 60 70        
5 300 Pavel ZÍTKO 50 70         70 50 60        
6 180 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80         100              
7 125 Jiří RICHTER 45 80                      
8 120 Kateřina KOHLOVÁ               70 50        
9 80 Iva VESELÁ           80              

 

24. března - 4. kolo 2. domácí partie
Ve třetím kole bodovala slova ZKAŇHANÝ a ČILÝ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 5. 4. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 4. kolo

1 A1 A1 Ď8 M2 N1 Ó7 R1
2 Ě3 Ě3 Í2 J2 N1 Š4 Ž4

 

10. března - 3. kolo 2. domácí partie
Ve druhém kole bodovala slova ÚVALŮ a ÚZKÝCH.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 22. 3. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 3. kolo

1 A1 A1 K1 N1 Ň6 Ý4 Z2
2 A1 Č4 É3 I1 Í2 L1 T1

 

24. února - 2. kolo 2. domácí partie
V prvním kole bodovala slova SYŤTE a REX.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 8. 3. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 2. kolo

1 A1 I1 L1 Ó7 Ú5 Ů4 V1
2 A1 C2 Č4 H2 K1 Ý4 Z2

 

2. února - 1. kolo 2. domácí partie
Dnes začíná 2. domácí partie letošního Poháru. Hraje se stejným způsobem, jako ta první. Máte dva zásobníky, z jejich písmen musíte udělat dva tahy podle pravidel tak, abyste získali co možná nejvyšší počet bodů. Nejprve použijete písmena prvního zásobníku, z nichž utvoříte nějaké slovo a položíte ho na desku. K tomuto utvořenému slovu se pak musí napojit slovo z písmen ve druhém zásobníku.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 22. 2. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 1. kolo

1 E1 Ó7 S1 T1 Ť7 V1 Y2
2 C2 Č4 K1 R1 X10 Ý4 Z2

 

31. ledna - Pohár scrabblové všestrannosti - 3. kolo

      opisovaný turnaj zásobníky turnaj výbušný 1. DP maxi přidávky turnaj poker turnaj 2. DP scrabble
1 620 Radovan ZÍTKO 90 60 100 100 100 90 80            
2 320 Adéla RICHTEROVÁ 70 90       70 90            
3 300 Martina KMJEČOVÁ 100 100         100            
4 190 Pavel ZÍTKO 50 70         70            
5 180 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80         100              
6 170 Helena KMJEČOVÁ 60 50         60            
7 125 Jiří RICHTER 45 80                      
8 80 Iva VESELÁ           80              

 

27. ledna - dohrávka 1. domácí partie
Tentokrát možnou prémii neobjevil nikdo, přišla však dvě nejlepší řešení se stejným počtem bodů, každé však bylo sestaveno z jiných slov. V jednom řešení bodovala slova ŠTÍTY a KŘENĚ, ve druhém pak slova BAŠTY A BEDNĚ.
Vyhodnocení celé partie proběhne v sobotu v průběhu 3. kola Poháru.

1. DOMÁCÍ PARTIE

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1 U2             A1 L1 E1 G5 O1 R1 I1 Í2 1
2 P1                     D1       2
3 R1               B3 A1 Š4 T1 Y2     3
4 C2                     A1       4
5 H2       J2             Ž4       5
6 L1 A1 X10 N1 Í2             I1       6
7 É3       L1             T1   Z2   7
8 M2     H2 O1 J2 I0 Č4     N1 Á2 Z2 V1 U2 8
9         V1   N1 E1 C2 P1 I1     E1 N1 9
10         O1     R1       V1   Ď8 É3 10
11       B3 U2     M2 O1 P1 S1 Y2     S1 11
12 E1 Á2 O1 Š4 T1 12
13       D1       K1   M2   A1       13
14       N1 O1 S1 C2 Ů4   Ř4   Ť7       14
15 S1 O0 F5 Ě3       V1   I1           15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

1 ... ... Í2 Ň6 ... T1 ...
2 ... ... ... K1 Ř4 Ú5 Ý4

 

13. ledna - 9. kolo 1. domácí partie
Toto kolo je v této partii poslední, celá partie bude vyhodnocena v sobotu 31. ledna v průběhu 3. kola Poháru.
Ve všech došlých řešeních byly nalezeny obě možné prémie, které přinesly jejich autorům velký bodový zisk. Bodovala slova ODTAŽITÁ a ALEGORIÍ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 25. 1. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro poslední 9. kolo

1 A1 B3 Í2 Ň6 Š4 T1 Y2
2 B3 D1 E1 K1 Ř4 Ú5 Ý4

 

16. prosince - 8. kolo 1. domácí partie
V tomto kole všichni objevili prémii na devítinásobku, bohužel však všechna uvedená slova nebyla platná. Bodovala slova LAXNÍ a UPRCHLÉM.
Protože budou prázdniny, uzávěrka tohoto kola je v neděli 11. 1. 2015 ve 24:00.

zásobníky pro 8. kolo

1 A1 D1 I1 O1 T1 T1 Ž4
2 A1 E1 G5 I1 Í2 L1 R1

 

6. prosince - Pohár scrabblové všestrannosti - 2. kolo

      opisovaný turnaj zásobníky turnaj výbušný 1. DP maxi přidávky turnaj poker turnaj 2. DP scrabble
1 450 Radovan ZÍTKO 90 60 100 100 100                
2 200 Martina KMJEČOVÁ 100 100                      
3 160 Adéla RICHTEROVÁ 70 90                      
4 125 Jiří RICHTER 45 80                      
5 120 Pavel ZÍTKO 50 70                      
6 110 Helena KMJEČOVÁ 60 50                      
7 80 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80                        

 

2. prosince - 7. kolo 1. domácí partie
Šesté kolo bylo velmi vyrovnané. Každý poslal jiné řešení, prémii však neobjevil nikdo. Vyhrála slova JÍLOVOU a VYŠAŤ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 14.12. ve 24:00.

zásobníky pro 7. kolo

1 A1 A1 L1 N1 Ň6 Ř4 X10
2 C2 É3 H2 M2 P1 R1 U2

 

18. listopadu - 6. kolo 1. domácí partie
V pátém kole bodovalo více slov, na desku byla položena slova POMŘI a UNÉST.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 30.11. ve 24:00.

zásobníky pro 6. kolo

1 Í2 J2 L1 Ň6 O1 U2 V1
2 A1 É3 H2 R1 Š4 Ť7 V1

 

4. listopadu - 5. kolo 1. domácí partie
Ve čtvrtém kole nejvíce bodovala slova NOSCŮ a SOFĚ.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 16.11. ve 24:00.

zásobníky pro 5. kolo

1 I1 M2 O1 Ř4 X10 Y2 Ý4
2 É3 É3 N1 R1 S1 T1 V1

 

25. října - Pohár scrabblové všestrannosti - 1. kolo

      opisovaný turnaj 4 zásobníky turnaj 1. DP maxi přidávky turnaj poker turnaj 2. DP scrabble
1 200 Martina KMJEČOVÁ 100 100                    
2 160 Adéla RICHTEROVÁ 70 90                    
3 150 Radovan ZÍTKO 90 60                    
4 125 Jiří RICHTER 45 80                    
5 120 Pavel ZÍTKO 50 70                    
6 110 Helena KMJEČOVÁ 60 50                    
7 80 Šárka SUŠÁNKOVÁ 80                      

 

21. října - 4. kolo 1. domácí partie
Ve třetím kole byla nejúspěšnější slova ZVEĎ a MOPSY.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 2.11. ve 24:00.

zásobníky pro 4. kolo

1 C2 M2 N1 O1 S1 Y2 Ý4
2 É3 É3 Ě3 F5 N1 S1 ?0

 

7. října - 3. kolo 1. domácí partie
Ve druhém kole byly špatně počítány body a bylo položeno neplatné slovo. Nejlepší poslaný tah byla dvojice slov NECPI a NÁZVU.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 19.10. ve 24:00.

zásobníky pro 3. kolo

1 Ď8 E1 M2 N1 S1 Ý4 Z2
2 É3 Ě3 O1 P1 S1 S1 Y2

 

23. září - 2. kolo 1. domácí partie
Prémie byla položena ve všech řešeních, nejlepší poslaný tah 1. kola tvořila dvojice slov HOJIČ a ČERMÁKŮV, která přinesla vítězi kola 126 bodů.
Uzávěrka tohoto kola je v neděli 5.10. ve 24:00.

zásobníky pro 2. kolo

1 C2 Ď8 I1 N1 P1 Ý4 Z2
2 Á2 É3 Ě3 N1 U2 V1 Z2

 

9. září - 1. kolo 1. domácí partie
Také letos je "domácím úkolem" Domácí partie. Bude probíhat stejným způsobem, ale ve čtrnáctidenním pokračování. Nejprve použijete písmenka z prvního zásobníku, po položení slova ho odložíte a ve druhém tahu přidáte písmenka ze druhého zásobníku, aby vznikla platná slova. Hraje se podle pravidel scrabblové asociace, o platnosti slov rozhoduje scrabblový slovník Novex.

Každé druhé úterý bude vždy vyhodnocen poslední "dvoutah" a budou zveřejněna nová písmenka pro další kolo. Uzávěrka jednotlivých kol je následující týden po jejich vylosování, v neděli ve 24:00. Na případné nejasnosti a dotazy rád odpovím mailem, tak se nebojte zeptat, ať zbytečně neztrácíte body... 

zásobníky pro 1. kolo

1 Č4 H2 J2 O1 P1 Z2 ?0
2 Á2 E1 K1 M2 R1 Ů4 V1