SCRABBLE Ben            


Kde to je?

Pohár scrabblové všestrannosti

Rekordy historické

Rekordy poháru


2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

Scrabblové varianty

Maxiscrabble

Opisovaný scrabble

Domácí pravidla

Citoslovce


TOPlist

Flag Counter

 

 

POHÁR SCRABBLOVÉ VŠESTRANNOSTI
4. ročník (2015 - 2016)

Opět jsou plánovány čtyři hrací dny pro variantu, po které bude následovat "malý" turnaj a dva hrací dny jen pro scrabble - jednou "maxi" a jednou "normální". Při menším počtu účastníků však může být během jednoho hracího dne (10:00 - 16:00) odehráno více variant! Aktualizace termínů pro jednotlivá kola viz níže!

Hodnocení celé soutěže. Živě hrané soutěže a turnaje mají kapacitu 16 účastníků, přednost mají přihlášení. Přihlášky se přijímají až po potvrzení plánovaného termínu! Uzávěrka přihlášek je vždy v neděli před konáním turnaje ve 24:00! Startovné za každý hrací den je 0 až 200 Kč, bez ohledu na to, kolik her a variant se bude hrát. Startovné neplatí včas přihlášené děti a junioři do 18 let a včas přihlášení "domácí" soutěžící, 100 Kč zaplatí ostatní včas přihlášení, 200 Kč zaplatí všichni ti, kteří si přijdou zahrát bez přihlášení a bude-li ještě volné místo. Startovné bude použito na vybavení klubu (obnova her, hodin, partiáře, apod...).

"Domácí úkol" může řešit libovolný počet zájemců, bodováno však bude prvních 16 míst (100 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 1). Body z "živých" i "domácích" soutěží se budou v průběhu školního roku sčítat a tento součet určí konečné celkové pořadí. Při rovnosti bodů je lepší školák, dále pak rozhoduje nejvyšší bodový zisk v některé hře. Při shodném zisku rozhoduje druhý, třetí, atd., nejvyšší bodový zisk. Pokud by i toto bylo shodné, je rozhodující kdo získal nejvyšší bodový zisk dříve. Ve variantách se uznávají slova podle scrabblového slovníku Novex, pouze v přímé hře soupeřů na deskách hrajeme podle "domácích pravidel".

Také letos bude domácím úkolem "domácí partie". Uzávěrka kola je mailem v následující neděli po zveřejnění zásobníků ve 24:00. Odehrají se dvě partie, v každém pololetí jedna, dohrávka každé pak bude samostatně upřesněna. Pozor, hraje se na původních deskách, ty nové mají prohozené označení řádků a sloupců! Při rovnosti bodů po posledním tahu (což sice nepředpokládám, ale pro jistotu to určuji) je druhým kritériem nejlepší (příp. druhý, třetí, atd.) platný tah.

Upřesnění, kdo je považován za domácí - ti, kteří žijí v obci Kamenice (všechny osady) a ti, kteří prošli kamenickou školou (jako žáci i učitelé).
Po změně místa konání turnajů jsou za domácí považováni i pravidelní návštěvníci Klubu her ve Všedobrovicích.

 

Hrací dny jednotlivých kol, která se odehrají ve Všedobrovicích!
10. 09. 2015 - plánované zahájení 1. domácí partie;
24. 10. 2015 - 1. kolo; potvrzeno; přihlášeni: 1; účast: 4;
06. 12. 2015 - 2. kolo; potvrzeno; přihlášeni: 0; účast: 3;
31. 01. 2016 - 3. kolo; potvrzeno; přihlášeni: 3; účast: 3;
31. 01. 2016 - plánované zahájení "domácích úkolů" pro druhé pololetí;
09. 04. 2016 - 4. kolo; plánováno;
07. 05. 2016 - 5. kolo; plánováno;
18. 06. 2016 - 6. kolo; plánováno;

 

2. domácí úkol
termín: do 31. května

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                         N1     1
2                               2
3                               3
4                               4
5 A1 5
6               S1               6
7                       V1       7
8             E1         8
9       L1                       9
10                               10
11                           O1 11
12   I1           12
13   T1                           13
14                               14
15         R1                     15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

 

3. února - zadání domácího úkolu pro druhé pololetí.
Vzhledem k mému (ne)připojování je pro druhé pololetí změna - úkolem nebude partie, ale varianta "Přidávky". Je to jednodušší ohledně termínů a máte na řešení více času - několik měsíců. Když budete mít první řešení, můžete se ho pak ještě několikrát pokusit vylepšit...

 

31. ledna - Pohár scrabblové všestrannosti - 3. kolo

      opis trn 4z trn taj 1DP maxi v.čtv. přid pok přid trn pok trn 2DÚ trn
1 Martina KMJEČOVÁ 870 90 100 100 100 100   100 90 90 100            
2 Helena KMJEČOVÁ 750 70 80 80 90 90   80 80 100 80            
3 Radovan ZÍTKO 380 100 90 90     100                    
4 Andrea BLAHOVSKÁ 360             90 100 80 90            
5 Šárka SUŠÁNKOVÁ 240 80 70       90                    

 

1. domácí partie

  A B C D E F G H I J K L M N O  
1                               1
2                           R1   2
3                           V1   3
4                           Á2   4
5         K1                 V1   5
6       G5 Ó7 N1               A1   6
7         D1   H2   S1     Z2   L1   7
8 Ž4 U2 P1 A1 N1 E1 P1 E1 S1 Y2 8
9         J2 A1 Ť7   X10   A1 N1 O1     9
10           Š4   Č4 U0 F5 T1 Ů4 M2     10
11         D1 O1         K1         11
12 V1 P0 O1 S1 U2 D1 12
13     Ú5 M2 O1 R1 Y2     U2 V1 I1 Ď8     13
14         Ř4           Ý4         14
15 C2 I1 M2 Ř4 E1                     15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

dohraná partie; v dohrávce bodovala slova RVÁVALY a POSUD

1 A1 Á2 L1 R1 V1 V1 Y2
2 É3 Ě3 U2 Ý4 D1 S1 ?0

 

zásobníky pro 8. kolo, poslední v této partii

1 A1 Á2 L1 R1 V1 V1 Y2
2 É3 Ě3 U2 Ý4 D1 S1 ?0

uzávěrka kola: 28. ledna

 

15. ledna - 8. kolo 1. domácí partie
V sedmém kole bodovala slova PATKOVÝ a UVIĎ.

zásobníky pro 8. kolo, poslední v této partii

1 A1 Á2 L1 R1 V1 V1 Y2
2 É3 Ě3 U2 Ý4 D1 S1 ?0

uzávěrka kola: 28. ledna

 

18. prosince - 7. kolo 1. domácí partie
V šestém kole bodovala slova CIMŘE a ÚMORY.

zásobníky pro 7. kolo

1 P1 V1 A1 A1 K1 O1 Ý4
2 Ď8 É3 Ý4 Ě3 I1 U2 U2

uzávěrka kola: 14. ledna

 

6. prosince - Pohár scrabblové všestrannosti - 2. kolo

      opis trn 4z trn taj 1DP trn komb trn pok trn 2DÚ trn
1 Martina KMJEČOVÁ 490 90 100 100 100 100                
2 Helena KMJEČOVÁ 410 70 80 80 90 90                
3 Radovan ZÍTKO 280 100 90 90                    
4 Šárka SUŠÁNKOVÁ 150 80 70                      

 

6. prosince - 6. kolo 1. domácí partie
Ve pátém kole bodovala slova DVOŘ a SOM.

zásobníky pro 6. kolo

1 C2 Ř4 V1 E1 I1 M2 P1
2 Ď8 É3 Ý4 Ú5 M2 R1 Y2

uzávěrka kola: 17. prosince

 

20. listopadu - 5. kolo 1. domácí partie
Ve čtvrtém kole bodovala slova GÓN a ZENŮ.

zásobníky pro 5. kolo

1 C2 Ř4 Ř4 V1 V1 D1 O1
2 Ď8 É3 Ý4 M2 O1 S1 Ú5

uzávěrka kola: 3. prosince

 

6. listopadu - 4. kolo 1. domácí partie
Ve třetím kole bodovala slova ČUFT a PAŠO.

zásobníky pro 4. kolo

1 C2 G5 N1 Ř4 Ř4 V1 V1
2 Ď8 E1 É3 N1 Ů4 Ý4 Z2

uzávěrka kola: 19. listopadu

 

24. října - Pohár scrabblové všestrannosti - 1. kolo

      opis trn 4z trn 1DP trn komb trn pok trn 2DÚ trn
1 Radovan ZÍTKO 190 100 90                    
2 Martina KMJEČOVÁ 190 90 100                    
3 Helena KMJEČOVÁ 150 70 80                    
4 Šárka SUŠÁNKOVÁ 150 80 70                    

 

23. října - 3. kolo 1. domácí partie
Ve druhém kole bodovala slova HAŤ a KÓDUJ.

zásobníky pro 3. kolo

1 Č4 F5 N1 T1 V1 V1 ?0
2 A1 Ď8 É3 N1 O1 Š4 Ý4

uzávěrka kola: 5. listopadu

 

10. října - 2. kolo 1. domácí partie
Se zpožděním tu jsou písmenka pro druhé kolo.
V prvním kole bodovala slova ŽUPAN a SEX.

zásobníky pro 2. kolo

1 Č4 F5 H2 N1 T1 Ť7 V1
2 D1 J2 K1 N1 O1 Ó7 Š4

uzávěrka kola: 22. října

 

2.října
Před týdnem se tu mělo objevit zadání 2. kola. Nezapomněl jsem na to, ale nemůžu se dostat do pošty - viz úvodní stránka... Druhé kolo tedy bude zveřejněno později.

 

10. září - 1. kolo 1. domácí partie
Také letos budou "domácím úkolem" dvě "Domácí partie", soutěž bude probíhat opět korespondenčně. Nejprve použijete písmenka z prvního zásobníku, po položení slova zásobník odložíte a ve druhém tahu přidáte písmenka ze druhého zásobníku, aby vznikla platná slova. Hraje se podle pravidel scrabblové asociace, o platnosti slov rozhoduje scrabblový slovník Novex. Nebudete-li si některým svým slovem stoprocentně jisti, napište pro jistotu ješte jedno, náhradní slovo, ať nepřijdete o body.

zásobníky pro 1. kolo

1 A1 Č4 N1 P1 Ť7 U2 Ž4
2 D1 E1 K1 Ó7 S1 Š4 X10

uzávěrka kola: 22. září