SCRABBLE Ben           


Scrabble

Kde si zahrát

Křížovka a hádanka

Kamenice

Kroměříž

Slovenský slovník

Odkazy

TOPlist

od 20. 2. 2009
free counters

SLOVENSKÝ SCRABBLOVÝ SLOVNÍK

ELEKTRONICKÝ SLOVNÍK PRE SLOVENSKÚ VERZIU SCRABBLE

ELSIŇO

Autor programu: Karel Sikora

Autor databázy: Miroslav Vaňo ( aktívny hráč oficiálnych súťaží v slovenskom scrabble )

Na týchto stránkach si môžete stiahnuť program na kontrolu slov v slovenskej verzii scrabble. Slovník sa používa na oficiálnych turnajoch organizovaných Slovenským spolkom scrabble (ďalej SSS) a databáza slov v ňom zahrnutých plne akceptuje rozsah platnosti slov podľa pravidiel SSS a podľa neho platných zdrojov: Pravidlá slovenského pravopisu 2000, Krátky slovník slovenského jazyka 2003 , Slovník súčasného slovenského jazyka A-G 2006 a Slovník súčasného slovenského jazyka H-L 2011. Spolu s ďalšími doplňujúcimi slovami (písmená gréckej abecedy , solmizačné slabiky , chemické prvky, zvieracie prídavné mená a pod . ) tieto dohromady tvoria databázu slov programu EL SIŇO. Táto momentálne obsahuje cca 625.000 prevažne platných slov v dĺžke 2-9 písmen. Slovník bol prvý krát použitý na neoficiálnom priateľskom turnaji v Kroměříži v roku 2005.

 

   Niekoľko obrázkov z programu :

 


Ak je slovo platné, program vám to "napíše"  - viď obrázok; alebo "povie" (môžete si nastaviť niektorý zo zvukov, napr. tento).

 


 
Taktiež  Vám program oznámi obrazom nebo zvukom, keď je slovo neplatné, napr. takto.

 

Tu si môžete stiahnuť demoverziu programu a slovníka.

 

Obidva súbory umiestnite do jednej zložky alebo na plochu a kľuknutím na Elsino.exe sa Vám program spustí. Pokiaľ máte záujem o plnú verziu programu do 9 písmen, otvorte „registrácia“ kde nájdete kód. Ten pošlite autorovi databázy. Následne dostanete spúšťací kód, ktorý umiestnite na miesto toho pôvodného. Kedže spúšťací kód zaisťuje autor programu, nemusíte kód obdržať hneď. V ojedinelých prípadoch je to až za niekoľko dní, za čo sa ospravedlňujem. Pre záujemcov o pôvodnú verziu je aj tu slovník bez slov zo Slovníka súčasného slovenského jazyka. Po stiahnutí si súbor premenujte na slsl.dat

Posledná aktualizácia programu bola 22. 01. 2016 a kontrolné slovo
je slovo „CHICHOCÚ". Ak chcete mať poslednú verziu databázy, toto slovo Vám musí program ukázať ako platné.

Tu si môžete slovník objednať priamo u autora.

Keďže na internete sa už objavila pracovná verzia 3. dielu Súčasného slovenského jazyka M-N http://lex.juls.savba.sk/, pokúsil som sa z neho urobiť databázu slov postupným vyťahovaním slov. Slová do 5 písmen si možete prehliadnuť tu. Pokiaľ nájdete nejaké chýbajúce , alebo neplatné slovo, tak ma prosím na to upozornite, za čo vopred ďakujem.

 

Vaša domáca verzia počtu a hodnôt jednotlivých písmen v hre.

Iste ste si všimli, že ako v pôvodnej (100) , tak i v novej verzii (112) hry scrabble skladby a hodnoty písmen nie sú také, ako majú byť podľa ich výskytu napr. nadhodnotené X , Ú či chýbajúce H . Kedže mám presný výskyt jednotlivých písmen, tento fakt môžem len potvrdiť. Tu si môžete otvoriť tabuľku , ktorá sa snaží tieto hodnoty a počty dostať do čo najreálnejšej podoby. Môj odhad je taký , že by bolo najlepšie mať verziu s cca 105 písmenami , aby sa do hry dostali i niektoré písmená, ktoré si len tesne nezaslúžia vo verzii „100“ dve písmená a zároveň, aby písmen v hre nebolo zbytočne veľa. V kolonke „47P“ si môžete nadstaviť počet písmen, ktoré chcete mať v hre a v kolonke „48P“ počet žolíkov. V sptĺpci „X“ nájdete vypočítané počty písmen, „Y“ je pôvodný stav starej pôvodnej verie „100“ a stĺpec „Z“ je mnou navrhovaná verzia v tabuľke je pre počet 100 písmen. V stĺpci „AC“ nájdete hodnoty a moje komentáre k jednotlivýcm písmenám. Keď by ste si svoju verziu upravenú podľa vlastného uváženia chceli doma vyskúšať , nie je žiaden problém. Môžete sa obrátiť na mail: kohutiks2 „zavináč“ gmail.com , kde si objednáte prelepky na Vaše písmená tak, ako to budete sami požadovať . Pokiaľ si také niečo necháte vyrobiť a vyskúšate, napíšte mi prosím Vaše skúsenosti. Môj odhad vplyvu na hru mojej verzie „100“ je , že sa budú podstatne ľahšie pokladať písmená Ä, Ĺ, Ŕ a tým výrazne ubudne situácií, keď o výsledku bude rozhodovať odpis a možno mierne stúpne počet bíng. Zároveň mierne klesnú celkové body v partii. Celkový efekt bude, že výrazne menšiu rolu bude hrať šťastie , aké písmená hráč dostane.

Pre trošku zdatných matematikov tu navyše ozrejmím, ako som dospel k výsledným hodnotám. V prvej časti je tabuľka výskytu písmen v jednotlivých slovách podľa dĺžky slov. Tú som ešte v krátkych výrazoch 2-3 upravil do pravdepodobnej podoby, aká bude po vydaní všetkých dielov SSSJ. Zároveň som upravil písmeno Ó a X , ktoré už teraz po vydaní 2 dielov SSSJ, čo sa týka výskytu hlavne krátkych slov výrazne líši od databázy bez tohto slovníka. V ďalšej časti sú váhy pre tieto dĺžky slov a nachádzajú sa v riadku 46 stĺpec I-O a to pre 2-8 písmenové výrazy. Pre ne boli použité hodnoty výskytu slov z výťahu cca 500 hier na Herni (viac ako 28000 slov) . Váhy pre výpočet si môžete nadstaviť podľa uváženia a tak zistiť koľko približne ktorých písmen by malo byť v hre. Sú to kolonky U47 , kde je váha stúpa viac lineárne vystupňovaná zvýhodnením kratších výrazov podľa počtu písmen a to počet písmen vo všetkých slovách deleno počet písmen napr. tropísmenkové písmeno „A“ 3C = 199:3 , či 6 písmenkové písmeno „B“ 6F 5590:6 a pod. čiže 7 písmenové sa delia 7 , dvojpísmenové 2 atď. Potom je tu možnosť váhu pre výpočet podľa počtu písmen umocniť a túto hodnotu si môžete nadstaviť v kolonke U48. Tieto váhy môžete kombinovať. Podľa pokusov nadstavenia váh , ak samozrejme nepoužijete extrémne, až nereálne hodnoty sa končené počty písmen (stĺpec X) až tak nemenia a to z jednoduchého dôvodu: rozptyl výskytu písmen podľa dĺžky slov sa od 4 písmenových slov je dosť podobný , výnimku v tomto smere tvorí napríklad písmeno C , ktoré má nepomerne viac dlhých výrazov, ako kratších oproti iným písmenám.